Proč využít makléře

Služby pojišťovacího makléře - outsourcing

Dle průzkumu mezi 800 odpovědnými manažery, 25% uvedlo pozitivní změny již v první den outsourcingu odborných služeb. Nejčastěji uváděné změny jsou: lepší schopnost plánování, vyšší operační spolehlivost a rychlejší implementace nových strategií a iniciativ. (Accenture, 2002) 
Věnujte se i Vy Vašemu hlavnímu podnikání a podpůrné procesy předejte specialistům!

 

Co můžete očekávat od profesionálního pojišťovacího makléře? 

  • Identifikaci a analýzu rizik, která mohou ohrozit Vaši firmu při cestě za vytčeným cílem
  • Posouzení stávajícího pojištění, nezbytné pro definici výchozího stavu pojistné ochrany
  • Umístění rizik na pojistném trhu, výběr vhodné pojišťovny a zprostředkování kvalitních pojistných smluv
  • Správu pojištění, tedy neustálou aktualizaci smluv podle skutečného stavu majetku a měnících se rizik
  • Řešení škod a pojistných událostí - aktivní pomoc při vyřizování a náhradě škod

Efektivita 

Využitím služeb pojišťovacího makléře ušetříte čas, který je nutný na přípravu podkladů pro pojišťovny, poptávku pojistných programů, výběr nejvhodnějšího pojištění, správu smluv a jejich obnov anebo vyřizování pojistných událostí. Ušetříte provozní náklady a díky profesionálně zpracovaným podkladům pro pojišťovny a odborně vedenému vyjednávání získáte i nižší cenu pojistného. 
 

Profesionalita 

Pojišťovací makléř zastupuje svého klienta a spravuje jeho pojistné zájmy na základě vzájemné smlouvy a v souladu se zákonem o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. Je tedy nestranným profesionálem, který stojí na straně svého klienta a doporučí mu zcela bezvýhradně nejvhodnější pojistné krytí - nezávisle na pojišťovnách. 

Systematicky se věnuje oboru řízení rizik (risk managementu), pojišťovnictví a pojistným produktům, orientuje se v podnikání svých klientů a kombinuje poznatky ze všech oblastí v prospěch klienta.

Pojišťovací makléř se stabilním postavením na trhu (INSIA pomáhá svým klientům od roku 1992) a zárukou kvality své práce - pojištěním profesní odpovědnosti (certifikát INSIA) - je tou nejlepší volbou pro outsourcing firemního pojištění a správy rizik. 
 

Servis 

Pojistná událost může nastat kdykoliv a makléř musí pohotově reagovat, poskytnout klientovi odborné poradenství a pomoci mu škodu co nejrychleji nahradit. S tím souvisí důsledná a průběžná péče o pojistné smlouvy, jejich aktualizaci i fakturaci pojistného. Centralizovaná správa pojištění je zárukou pořádku v dokumentaci a pohotové reakce.