O nás

Základní údaje o INSIA PLUS  s.r.o.

Obchodní jméno: INSIA PLUS s.r.o.

IČO:                      292 05 417

Sídlo:                     Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno

Zapsána:               Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65526

Kancelář:               Brno Gromešova 4,  PSČ 621 00

(Zobrazit výpis z obchodního rejstříku)

INSIA PLUS s.r.o. působí v roli:

  • investiční zprostředkovatel dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona 256/2004 Sb.
  • samostatný zprostředkovatel dle zákona o doplňkovém penzijním spoření, zákona 427/2011 Sb.

Investiční služby

INSIA PLUS je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným investičním zprostředkovatelem. Registraci si můžete ověřit zde.

Investiční služby podle zákona 256/2004 Sb. jsou poskytovány prostřednictvím vázaných zástupců (dále jen "VZ"). Seznam všech VZ naleznete zde.

INSIA PLUS s.r.o. poskytuje klientům investiční službu přijímání a předávání pokynů.

VZ společnosti INSIA PLUS nejsou oprávněni poskytovat investiční služby prostřednictvím telefonu a taktéž nejsou oprávněni nabízet služby partnerů se kterými nemá společnost INSIA PLUS uzavřenou smlouvu.

Distribuce doplňkového penzijního spoření

INSIA PLUS je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem dle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Registraci si můžete ověřit zde.

INSIA PLUS poskytuje klientům službu distribuce doplňkového penzijního spoření.

Činnosti podle zákona 427/2011Sb. jsou poskytovány prostřednictvím vázaných zástupců (VZ). Seznam všech VZ naleznete zde.

VZ společnosti INSIA PLUS nejsou oprávněni poskytovat činnost směřující k distribuci doplňkového penzijního spoření po telefonu a taktéž nejsou oprávněni nabízet služby partnerů se kterými nemá společnost INSIA PLUS uzavřenou smlouvu.

Poradci v roli VZ INSIA PLUS musí mít platnou smlouvu o spolupráci a musí splňovat všechny odborné náležitosti, musí dodržovat vnitřní směrnice INSIA PLUS, musí mít odbornou způsobilost a splňovat podmínky důvěryhodnosti.

 

Pojištění

INSIA PLUS je člen sítě INSIA a.s a je registrovaným VZ dle zákona o distribuci pojištění a zajištění pod společností INSIA a.s. jako samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Tuto registraci si můžete ověřit zde.

INSIA PLUS poskytuje klientům zprostředkování životního a neživotního pojištění, pojištění podnikatelů i pojištění velkých rizik.

Spotřebitelské úvěry

INSIA PLUS je člen sítě INSIA a.s. a je registrovaným VZ dle zákona o spotřebitelském úvěru pod společností INSIA a.s., jako samostatným zprostředkovatelem dle zákona o spotřebitelském úvěru. Tuto registraci si můžete ověřit zde.

INSIA PLUS s.r.o. je držitelem osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

INSIA PLUS s.r.o. je držitelem registrace činnosti podle §74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním připojištění.

Členství v profesních asociacích

INSIA je aktivním členem Asociace českých pojišťovacích makléřů, profesního sdružení makléřských pojišťovacích firem v České republice.

zobrazit certifikát AČPM

Řešení stížností

Spolupracující osoby jsou povinni dodržovat Etický kodex INSIA PLUS.

Reklamace nebo stížnosti je možné podat prostřednictvím e-mailu stiznosti@insiaplus.cz nebo zasláním v listinné podobě na adresu: Gromešova 4, 621 00 Brno.

Kromě podání reklamace se v případě sporů můžete obracet na finančního arbitra. Orgán Finanční arbitr je orgán pro řešení sporů na základě zákona 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi. Více informací najdete zde.

Dále můžete využít k podání stížnosti podání u České národní banky. Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Více informací najdete zde.

V případě uzavření smlouvy on-line, je za účelem řešení stížností dostupný portál založený Evropskou komisí. Více informací najdete zde.