Investice

Podílové fondy 

Široká nabídka různě zaměřených fondů umožní složit portfolio přesně na míru jednotlivého investora již při relativně nízkých objemech. 

Podle Vašich potřeb, představ a možností nastavíme optimální investiční strategii a pomůžeme vám budovat vlastní finanční svobodu. Vyzkoušejte si v čem je výhoda kolektivního investování.

Investice do cenných papírů v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky. Investiční rozhodnutí by mělo být učiněno po důkladném zvážení a nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

  • Jednorázové investice
  • Pravidelné investice

Individuální přístup ke zpracování představ a požadavků klienta.

Investiční programy

Dle investičního charakteru klienta, dle jeho finančních možností i při relativně nízkých objemech je možno dosáhnout zajímavých finančních výstupů. Zajištěné fondy představují bezkonkurenční spořící produkt s automatickou úpravou rizika v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku (tzv. lifecycle struktura).

  • Zajištěné fondy tzv. lifecycle struktura
  • Konzervativní
  • Vyvážený
  • Dynamický

Investiční cenné kovy

Drahé kovy představují tradiční, elegantní a bezpečný způsob, jak zachovat vysokou hodnotu v malém objemu. Působí také velmi esteticky. 

Do investičního zlata i stříbra lze investovat jednorázově i pravidelně formou spořícího produktu a to i prostřednictvím menších finančních částek. Nákup i prodej investičního zlata je v souladu se zákonem osvobozen od DPH.

  • Jednorázové nákupy
  • Pravidelné spořící plány
  • Zlaté i stříbrné mince

Garance zpětného odkupu definována ve smlouvě.

Kontaktujte nás, ozveme se Vám.