TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2020 v Česku dle oPojištění.cz

Exkluzivní žebříček odborného portálu oPojištění.cz – TOP 30 největších pojišťovacích makléřů v České republice – je respektovanou oborovou stálicí, která už devět let obohacuje český pojistně makléřský podzim.

I přes  negativní podmínky (covid) můžeme směle říci, že se pojišťovacím makléřům v roce 2020 dařilo. Podle údajů Asociace českých pojišťovacích makléřů objem pojistného, které pro své převážně firemní klienty v roce 2020 zprostředkovaly makléřské společnosti, stoupl na částku 28,62 mld. korun, což představuje nárůst ve výši 8,6 % oproti roku 2019. Jako každým rokem, tak i letos bylo základním stavebním kamenem  srovnání objektivně ověřitelné kritérium – výše tržeb z činnosti Zdrojem informací byly účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které jsou zveřejňovány ve Sbírce listin veřejného rejstříku.

Principy sestavení žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů 2020

  • Zařazeny jsou společnosti se sídlem v ČR či jejich skupiny, které převážně vykonávají činnost pojišťovacího makléře ve smyslu zákona č.38/2004 Sb.
  • Pořadí bylo sestaveno dle tržeb na základě dostupných finančních výkazů za rok 2020.
  • Pokud účetní jednotka provádí konsolidaci, byla použita konsolidovaná uzávěrka.
  • Do skupiny se započítávají společnosti s přímým či nepřímým kapitálovým propojením ve výši 30% a více – akcionářská struktura musí být zveřejněna ve výroční zprávě či příloze účetní uzávěrky.
  • Redakce oPojištění.cz si je vědoma, že tento přehled pojišťovacích makléřů není úplný. Byl sestaven s maximálním úsilím na základě dostupných účetních výkazů za rok 2020.