TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz

Publikování exkluzivního žebříčku odborného portálu oPojištění.cz – TOP 30 největších pojišťovacích makléřů v České republice – se stalo již očekávaným podzimním koloritem tuzemského pojistného trhu. A letos tomu není jinak, a to i přes stín dynamicky se vyvíjející koronavirové situace, která české makléře, stejně jako veškerý byznys, silně zasáhla. Jako každým rokem, tak i letos bylo základním stavební kamenem našeho srovnání objektivně ověřitelné kritérium – výše tržeb z činnosti. Zdrojem informací byly účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které jsou zveřejňovány ve Sbírce listin veřejného rejstříku.

Pojišťovací makléři prožívali v roce 2019 veskrze úspěšné období. Podle údajů AČPM objem pojistného, které pro své převážně firemní klienty v roce 2019 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů, stoupl na 26,35 mld korun. A neméně pozitivní je také fakt, že souhrnné tržby makléřských společností, které se umístily v žebříčku TOP 30, se nezadržitelně blíží hranici 7 miliard korun.  Konkrétně pak bylo dosaženo výsledku 6 880 703 tis. Kč. To je o téměř 700 milionů korun více, než tomu bylo v roce 2018.

Stejně jako v loňském žebříčku, tak i letos byla hranice sta milionů korun překonána hned jedenáctkrát. Oproti minulému srovnání se však přes magickou hranici jedné miliardy korun dostala pouze vítězná firma RENOMIA. Ta rostla v tržbách o 12 %, díky čemuž dosáhla výsledku 1 477 992 tis. Kč. Společný výsledek společností INSIA a MARSH, který v loni rovněž přesáhl částku jedné miliardy, totiž v letošním ročníku poklesl o 3 %. Přesto to s tržbami v hodnotě 995 159 tis. Kč „stačilo“ na druhé místo. Na pomyslné třetí příčce se pak s hodnotou 796 032 tis. Kč umístil makléř Aon Central and Eastern Europe. Pro úplnost také dodejme, že největšího procentuálního růstu dosáhla v roce 2019 společnost Modul Servis, která se s výsledkem 180 499 tis. Kč vstoupila na 9. místě do elitní skupiny nejúspěšnějších českých makléřů.

Principy sestavení žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů 2019

  • Zařazeny jsou společnosti se sídlem v ČR či jejich skupiny, které převážně vykonávají činnost samostatného zprostředkovatele pojištění.
  • Pořadí bylo sestaveno dle tržeb na základě dostupných finančních výkazů za rok 2019.
  • Pokud účetní jednotka provádí konsolidaci, byla použita konsolidovaná uzávěrka.
  • Do skupiny se započítávají společnosti s přímým či nepřímým kapitálovým propojením ve výši 30% a více – akcionářská struktura musí být zveřejněna ve výroční zprávě či příloze účetní uzávěrky.
  • Redakce oPojištění.cz si je vědoma, že tento přehled pojišťovacích makléřů není úplný. Byl sestaven s maximálním úsilím na základě dostupných účetních výkazů za rok 2019.

Zdroj: https://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/pojistovaci-makleri/top-30-pojist...