Na lyže do Itálie už jen s platným pojištěním odpovědnosti

Od 1. ledna 2022 vstoupil v Itálii v platnost nový zákon týkající se lyžování a snowboardingu.

Nová pravidla pro lyžování v Itálii

Obecně se týkají třech oblastí:

  • pojištění odpovědnosti pro každého lyžaře
  • alkohol na sjezdovkách
  • povinné nošení přilby při lyžování

Povinné pojištění odpovědnosti

Každý lyžař nebo snowbordista musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám nebo majetku.

Potvrzení o sjednaném pojištění odpovědnosti – vlastně obdobu povinného ručení – je nutné mít u sebe, a to v anglickém jazyce (vytištěné nebo například dostupné v aplikaci zvolené pojišťovny) pro případ kontroly.

Nepojištěným hrozí pokuta od 100 do 150 eur a odebrání skipasu. 

Zároveň se nově mění i to, že v případě kolize a nemožnosti určit viníka srážky, za ni mohou stejnou měrou všichni účastníci.

Zákaz alkoholu na sjezdovce

zakazuje lyžování nebo jízdu na snowboardu po požití alkoholu a dalších návykových látek. Dosud šlo o přitěžující okolnost v případě způsobené škody, nově přímo o povinnost bez ohledu na následky.

Pokud u vás při lyžování namátková kontrola zjistí překročení hranice 0,5 promile alkoholu v krvi, čeká vás pokuta, při překročení 0,8 promile pak půjde dokonce o trestný čin.

Každému, kdo by byl na sjezdovkách shledán ve stavu opilosti nebo toxikologické psychofyzické změny, hrozí sankce od pokuty až po zatčení v závislosti na závažnosti.

1. hladina vyšší než 0,5 g/l a nižší než 0,8 g/l:
pokuta až 2 125 EUR; 

2. hladina vyšší než 0,8 g/l a nižší než 1,5 g/l:
pokuta až 3 200 EUR;
zatčení až 6 měsíců;

3. hladina vyšší než 1,5 g/l:
pokuta až 6 000 EUR;
zatčení od 6 měsíců do 1 roku; 

Povinná helma pro mladší 18 let

Další velmi důležitou změnou italské legislativy je povinnost nosit ochrannou helmu. Zatímco dříve povinnost platila pro děti do 14 let, nově se hranice posouvá až na 18 let. Týká se to nejen alpského lyžování, snowboardingu, ale i sáňkování a telemarkingu.

Za nedodržování hrozí pokuta v rozmezí 100 až 150 euro.